Share:

The Olsen Gang Collection(1969-1999)

Genres: Comedy, Crime

Gang leader Egon Olsen and his accomplices Kjell and Benny are chasing the perfect crime to become millionaires.


All Providers

Sort by:
14 movies found (page 1/1):

Olsen-banden(1969)

1h 22min | Comedy, Crime
3.6/5 (with 4 votes)

Egon Olsen is the leader of the Olsen Gang. While he was in the slammer, he planned how he would steal the fantastic golden figure Keizeroppzatsen.

Olsenbanden og Dynamitt-Harry(1970)

1h 40min | Comedy
3.2/5 (with 5 votes)

En utenlandsk forbryterliga gjør et storstilt bankkupp. Mistanken faller på Olsenbanden. De redder seg unna, opptar jakten på de virkelige forbryterne og dermed er det hele i gang. Politiet er på jakt etter Olsenbanden, og de igjen er på jakt etter medlemmene i forbryterligaen.

Olsenbanden tar gull(1972)

1h 34min | Comedy
3.7/5 (with 3 votes)

Hele banden med Kjell, Benny og Egon i spissen er denne gangen på jakt etter en skatt fra krigens dager, gjemt bort i en millitærbunker. De er ikke alene om jakten, det er flere som kjenner skjulestedet: Profesjonelle revolverbanditter, froskemenn og en skraphandler. Samtidig har militæret mistanke om at det foregår noe på sperret område.

Olsenbanden og Dynamitt-Harry går amok(1973)

1h 42min | Comedy, Crime
3.4/5 (with 3 votes)

Det er de store overraskelsene som får latteren til å runge, derfor røpes ikke handlingen her! Men at det er en ny vri på sakene, det kan vi ihvertfall røpe. Kuppet - det riktig store - det endelige kuppet - kuppet over alle kupp - vil gi 6 millioner i svarte penger. Og hvem kjenner til dette? Egon Olsen og Politiet.

Olsenbanden møter Kongen og Knekten(1974)

1h 33min | Comedy
3.7/5 (with 3 votes)

Egon, Kjell og Benny har gått under jorden, men da Kongen og Knekten utfordret dem måtte de slå til Igjen dreier det seg om store penger: 4 millioner i lett omsettlig mynt, nemlig moms-penger! I løpet av kort tid er de impliserte i tur og orden millionærer og raka fant en rekke ganger, For hva gjør man når man har 4 millioner mellom hendene? Man kan gjøre som Egon Olsen - eller som Kongen. De to har nemlig svært så forskjellige syn på hvordan en millionær skal oppføre seg.

Olsenbandens siste bedrifter(1975)

1h 31min | Comedy
3.7/5 (with 2 votes)

The Olsen Gang has to pay for their summer vacation in Spain, and Egon is hired to open a safe with black market money in Switzerland. He is conned, but Egon has sworn revenge.

Olsenbanden for full musikk(1976)

1h 31min | Comedy
3.4/5 (with 4 votes)

Egon, Kjell og Benny, også kalt Olsenbanden, vikler seg inn i den ene farefylte situasjonen etter den andre - fra nifse opplevelser i middelalderkjellere hvor gjenferd går igjen til tidenes kupp i Nationaltheateret under det danske gjestespiller "Elverhøj".

Olsenbanden og Dynamitt-Harry på sporet(1977)

1h 38min | Comedy
3.5/5 (with 2 votes)

Etter atter en tid på "Botsen" har Egon en genial plan klar. Med sin store forkjærlighet for timing og tilrettelegging retter han denne gangen blikket mot en av landets mest velsmurte og solide institusjoner: NSB. Egons frastjålte millioner er nemlig byttet inn i gullbarrer av noen multinasjonale slyngler, og barrene må fraktes med tog. Det kan ikke beskrives, det må ses!

Olsenbanden og Data-Harry sprenger verdensbanken(1978)

1h 41min | Comedy
3.2/5 (with 4 votes)

Egon er atter bak murene. Og atter fødes en ny plan. En korrupt diplomat har på ulovlig vis ervervet seg 10 millioner dollar på salg av subsidiert fjellsmør til utlandet. Disse pengene skal "vaskes rene" i den norske avdelingen av Verdensbanken. Egon regner med å få kloa i dem før de når dit.

Olsenbanden og Dynamitt-Harry mot nye høyder(1979)

1h 39min | Comedy, Crime
3.7/5 (with 2 votes)

Snipp snapp snute - så var oljeeventyret ute. Ja, så forferdelig kunne det ha gått dersom ikke Olsenbanden hadde opptrådt på arenaen. En tidligere høyt betrodd medarbeider i Oljedirektoratet, nå finansmegler Brock-Larsen, er på jakt etter en mikrofilm inneholdende opplysninger om nye oljeforekomster i Nordsjøen. Disse vil han selge til et tysk storkonsern for 100 millioner D-mark. Egon kjenner til saken, og etter mange viderverdigheter kommer han i besittelse av filmen.

Olsenbanden gir seg aldri!(1981)

1h 41min | Comedy
3.7/5 (with 2 votes)

Kontanter er snart avlegs med det inflasjonstempoet vi har i dag... bedre med verdipapirer og fast eiendom! Disse tanker har også Olsenbanden gjort seg - og de tenker stort!

Olsenbandens aller siste kupp(1982)

1h 41min | Comedy
3.4/5 (with 3 votes)

- No description / details available yet. -

Watch Movies & Series on Amazon Prime Video Today!

Enjoy thousands of movies and TV shows/series, over two million songs ad free, free shipping, exclusive deals and more with Amazon Prime. Start your 30-day free trial today. After that, only $12.99/month or $119 annually; Prime Video standalone is available for just $8.99/month.
www.amazon.com

Men Olsenbanden var ikke død!(1984)

1h 29min | Comedy
3.5/5 (with 2 votes)

- No description / details available yet. -

Olsenbandens siste stikk(1999)

1h 30min | Comedy
3.3/5 (with 2 votes)

Egon er fratatt bowler og sigar og er installert på Solgløtt aldershjem. Benny livnærer seg på budtjeneste og taxi. Dynamitt-Harry hinker rundt etter et sprengningsuhell i Romeriksporten, mens Valgborg stuller hjemme alene etter Kjells bortgang og trøster seg med at så lenge det er tomflasker i huset, er det håp.

Directed by Knut Bohwim - With Arve Opsahl, Sverre Holm, Anders Dahlberg, Per Christian Ellefsen, Anitra Eriksen, Hallvard Flatland, ...
WatchPlayStream ID: COLLECTIONS:1598